Oddział w Bydgoszczy

Plac Piastowski 3
85-012 Bydgoszcz

Centrala firmy: 523 223 522,
telefon alarmowy 24h: 196 51