Systemy antynapadowe

k

Składające się z pilota z nadajnikiem, w razie konieczności wysyłającego sygnał, do centrali system antynapadowy pozwala w każdej chwili wewać pomoc grupy interwencyjnej lub policji, która zadba o bezpieczeństwo wzywającego pomoc.
Monitorowane 24h systemy skutecznie zabezpieczają przed napadem firmy i ich pracowników. Skoordynowane z centralą czujki, natychmiast w sytuacji zagrożenia, wezwą na pomoc zarówno pracowników naszej firmy jak i odpowiednie służby.

W zakresie systemów antynapadowych oferujemy:

• projektowanie systemów antynapadowych dla osób i placówek

• najwyższej jakości sprzęt antynapadowy

• montaż, serwis i konserwację systemów antynapadowych

• utrzymanie w pełnej gotowości grup interwencyjnych


krok pierwszy (1/2): wybierz miasto instalacji ochrony elektronicznej