Ochrona hoteli restauracji

chronimy: sieci hotelowe, motele, hotele, restauracje, zajazdy, karczmy, bary

k

Nasza firma oferuje usługi w zakresie ochrony fizycznej hoteli i restauracji. Jestesmy zarówno w dużych sieciach hotelarskich, jak i pojedyńczych domach noclegowych. Chronimi zarówno duże restaurację, jak i małe placówki gastronomiczne. Nasi przeszkoleni pracownicy, ściśle współpracując z personelem pilnują porządku w powierzonych nam placówkach. Zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim gościom naszych klientów.

krok drugi (2/3): wybierz miasto


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

 • zapobiegają kradzieżom,
 • zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,
 • kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,
 • nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym, szczegółowa kontrola i ewidencja wjazdów i wyjazdów,
 • służą wszechstronną pomocą oraz udzielaniu informacji gościom.
 •  

  Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

  Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.

   

  Ochrona fizyczna w hotelach i restauracjach to bezpieczeństwo pracujących tam osób oraz przebywających gości. Nasi pracownicy pilnują porzadku, nie zakłócając przy tym spokoju klientów w powierzonym nam do ochrony placówkach.

  Przed przejęciem obiektu dokonuje się szczegółowej analizy zagrożeń oraz audyt bezpieczeństwa.

  - chronimy obiekty hotelowe i restauracje -


  zmień typ obiektu do ochrony