Ochrona obiektów wojskowych

chronimy: jednostki wojskowe, poligony

k

Czuwamy nad bezpieczeństwem jednostek wojskowych. Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana jest przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

krok drugi (2/3): wybierz miasto


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

 • zapobiegają kradzieżom,
 • zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,
 • kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,
 • nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym, szczegółowa kontrola i ewidencja wjazdów i wyjazdów,
 • służą wszechstronną pomocą oraz udzielaniu informacji klientom.
 •  

  Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

  Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.

   

  Przed przejęciem obiektu dokonuje się szczegółowej analizy zagrożeń oraz audyt bezpieczeństwa.

  - chronimy obiekty wojskowe -


  zmień typ obiektu do ochrony