Ochrona domów, mieszkań

chronimy: domy, mieszkania

k

Oferujemy uslugi w zakresie ochrony domów i mieszkań. Nasi pracownicy np. W trakcie pieszych patroli zapobiegają włamaniom do mieszkań i domów. Współpracując z grupami interwencyjnymi, gotowi są w kazdej wchiwli wkroczyć do akcji, jeśli sytuacja tego wymaga. Obecność naszej kadry zapobiega również dewastacjom, skutecznie odtsraszając potencjalnych wandali.

krok drugi (2/3): wybierz miasto


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

 • zapobiegają kradzieżom,
 • zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,
 • kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,
 • nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym,
 • służą wszechstronną pomocą oraz udzielaniu informacji gościom.
 •  

  Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

  Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.

   

  Ochrona fizyczna w domach i mieszkaniach zapewnia bezpieczeństwo ich właścicielom oraz ich mienia. Systemy alarmowe, patrole, grupy interwencyjne dbają o powierzone nam obiekty.

  Przed przejęciem obiektu dokonuje się szczegółowej analizy zagrożeń oraz audyt bezpieczeństwa.

  - chronimy domy i mieszkania -


  zmień typ obiektu do ochrony