Ochrona stacjonarna

Fizyczna ochrona osób i mienia

k

Stacjonarną ochroną fizyczną obejmujemy małe i duże obiekty: zakłady przemysłowe, kompleksy biurowe i handlowe, magazyny, place budowy, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe, tereny zewnętrzne. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu. Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta.

krok pierwszy (1/2): wybierz miasto realizacji usługi ochrony fizycznej


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

• zapobiegają kradzieżom,

• zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,

• kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,

• nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym, szczegółowa kontrola i ewidencja wjazdów i wyjazdów,

• służą wszechstronną pomocą oraz udzielaniu informacji klientom.

 

Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.