MSU GROUP :: koncesje, certyfikaty, polisy

karta w przygotowaniu

k

Należymy do POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców, ogólnopolskiej organizacji branżowej skupiającej firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych, posiadające status zakładu pracy chronionej.

 

W 2010 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 : 2009 oraz AQAP 2110 : 2009.

Aktualne koncesje, certyfikaty, polisy.

karta w przygotowaniu