Ochrona osiedli mieszkaniowych, budynków

chronimy: osiedla mieszkaniowe, apartamentowce, budynki mieszkalne

k

Oferujemy usługi w zakresie ochrony fizycznej na osiedlach mieszkaniowych, w apartamentowcach oraz budynkach mieszkalnych. Przeszkoleni pracownicy obecni są na portierniach, gdzie pilnują by na dany obiekt nie dostały się osoby niepożadane. Piesze patrole, będące w stałej łączności z grupami interwencyjnymi gotowe są zawsze wkroczyć do akcji w sytuacji tego wymagającej. Skoordynowane działania naszej kadry pozwalają zapewnić bezpieczeństwo na powierzonych nam osiedlach, w apartamentowcach i budynkach mieszkalnych.

krok drugi (2/3): wybierz miasto


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

 • zapobiegają kradzieżom,
 • zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,
 • kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,
 • nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym,
 • służą wszechstronną pomocą oraz udzielaniu informacji klientom.
 •  

  Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

  Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.

   

  Ochrona fizyczna na osiedlach mieszkaniowych, w apatrametowcach i budynkach mieszkaniowych to szereg działań zapewnaijacych bezpieczeństwo mieszkańców powierzonych nam obiektów.

  Przed przejęciem obiektu dokonuje się szczegółowej analizy zagrożeń oraz audyt bezpieczeństwa.

  - chronimy osiedla mieszkaniowe, budynki -


  zmień typ obiektu do ochrony