Ochrona fizyczna budów

chronimy: budowy, place budów

k

Oferujemy usługi w zakresie ochrony fizycznej na placu budowy. Nasza przeszkolona kadra, zabiezpiecza mienie przed kradzieżami, czy dewastacją. Kontrolujemy osoby wchodzące i wychodzące z placu budowy, rejestrujemy wjazdy i wyjazdy pojazdów. Piesze patrole skutecznie odstraszają potencjalnych złodzei i wandali.

krok drugi (2/3): wybierz miasto


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

 • zapobiegają kradzieżom,
 • zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,
 • kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,
 • nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym, szczegółowa kontrola i ewidencja wjazdów i wyjazdów.
 •  

  Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

  Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.

   

  Ochrona fizyczna na budowach, polecga na bezpośrednim pilnowaniu powierzonego nam mienia, przez naszych wyszkolonych pracowników. Patrolując place budowy zapobiegamy m.in. kradzieżom, czy przedostawaniu się na teren osób niepożadanych.

  Przed przejęciem obiektu dokonuje się szczegółowej analizy zagrożeń oraz audyt bezpieczeństwa.

  - chronimy budowy -


  zmień typ obiektu do ochrony