k

Oddział w Poznaniu

ul. Strzeszyńska 33, pok 223
60-479 Poznań

Centrala firmy: 523 223 522,
telefon alarmowy 24h: 196 51