k

Oddział w Szczecinie

ul. Niedziałkowskiego 21
71-071 Szczecin

Centrala firmy: 523 223 522,
telefon alarmowy 24h: 196 51